Úvod

   

     Vesnice Podhoří leží na svahu pod horou(odtud jméno) 7 km severovýchodně od Lipníka nad Bečvou v nadmořské výšce 346 m. Výměra katastru je 609 ha. Do roku 1976 bylo Podhoří katastrálně i politicky samostatnou obcí. Od onoho roku je městskou částí Lipníka nad Bečvou. Dříve patřilo Podhoří k okresu hranickému, od 1. dubna 1905 k okresu lipenskému. A to až do roku 1960, kdy byl vytvořen dnešní okres Přerov. Roku 1794 bylo ve vsi 44 domů a žilo tam 270 obyvatel, roku 1900 55 domů a 312 obyvatel, v roce 1930 bylo v Podhoří 64 domů obydlených 337 obyvateli. Při sčítání v roce 1991 žilo ve vsi 349 osob v 84 domech a 104 bytech.